Rally arrangeres på vanlige riks-, fylkes-, kommunale- og private veier. De forskjellige konkurransenes varighet strekker seg fra noen timer opp til flere dager. Deltagerbilene må være registrert ved Biltilsynet og tilfredsstille veitrafikklovens bestemmelser. Besetningen i en bil består av fører og kartleser. Løypa er inndelt i transportetapper, serviceområder og fartsetapper. Fartsetappene går på avstengte veier, og hastigheten på disse er avgjørende for resultatet. Mellom åpne tidskontroller på transportetappene og serviceområdene kjører deltagerne på idealtid. Avvik fra idealtiden straffes med tillegg til anvendt tid på fartsetappene.

Klasseinndeling (2003) etter motorvolum, trimmingsgrad, bilenes alder og førernes erfaring. I tillegg kan arrangøren opprette klasser for historiske biler.

- Klasse 1 - Gruppe N maks. 1400 ccm. A+B+C-førere.
- Klasse 2 - Gruppe N 1401 - 1600 ccm. A+B+C-førere.
- Klasse 3 - Gruppe N 1600 - 2000 ccm. A+B+C-førere.
- Klasse 4 - Gruppe N over 2000 ccm. A+B+C-førere.
- Klasse 5 - Gruppe A maks. 1400 ccm. A+B+C-førere.
- Klasse 6 - Gruppe A 1401 - 1600 ccm. A+B+C-førere.
- Klasse 7 - Gruppe A 1601 - 2000 ccm. A+B+C-førere.
- Klasse 8 - Gruppe A over 2000 ccm. A+B+C-førere.
- Klasse 9 - Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, gruppe 4 - og gruppe B - biler og biler med homologert volum over 1900 ccm og 16 ventiler, A+B-førere.
- Klasse 10 - Nasjonale klasser, maks. 2000 ccm, A+B-førere
- Klasse 11 - Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, gruppe 4 - og gruppe B - biler og biler med homologert volum over 1900 ccm og 16 ventiler, C-førere.
- Klasse 12 - Nasjonale klasser, maks. 2000 ccm, C-førere.
- Klasse 13 - Nasjonale klasser, 4WD, Gr.A, Gr.N, A+B+C-førere
- Klasse 14 - Nasjonale klasser, Gruppe 1+2 1981-modell og eldre. Fører 45 år ++
- Klasse 15 - 1966 - 1971 mod. etter FIAs Appendix K.
- Klasse 16 - Gruppe 1+2+3+4 1965 modell og eldre etter FIAs Appendix K.
- Klasse 17 - Volvo Original A+B-førere.
- Klasse 18 - Volvo Original C-førere.
- Klasse 19 - Debutanter

Biler i klasse 13 skal ha utgått homologering, og tilfredsstille reglene i FIAs Gr.A-reglement.
Biler i klasse 14 kjøres etter tekniske regler for nasjonale klasser (§306).

Rally-lisens kan ikke benyttes i Formel-K, Dragrace og Hastighet. Lisensen kan gjøres om til kombinert Rally/Hastighet etter bestemte regler.

Det er avgiftsfritak ved import av nye rallybiler. Mva beregnes av importprisen. Betingelsene er at bilene kun kan benyttes i konkurranser og organisert trening i h.t. NBFs gjeldende regelverk (se bl.a. § 270). Bilene blir registrert med sorte skilter.


Volvo Original

Intensjonen med Volvo Original Cup er å gi et rimelig tilbud til de førere som ønsker å prøve flere grener innen bilsport. Det opprettes som regel egne klasser i Rally, Bakkeløp, Baneracing og enkelte ganger også i Rallycross. Det kjøres etter reglementene i de forskjellige grener samt tilleggsbestemmelser for hver enkelt gren. Cupen er åpen for biler i Volvos 200/900-serie med unntak av turbomodeller, stasjonsvogner og varevogner. Det finnes en egen aktiv klubb i Norge for Volvo Original deltagere.