INFORMASJON OM MEDLEMSKAP I NMK KLUBB
(Det er viktig at du leser dette før du legger inn ditt medlemskap)

MEDLEMSKAP
NMK har like medlemskategorier som gjelder for alle NMK klubber.

Disse er:

  • Senior (fra det år man fyller 18)
  • Junior (til og med det år man fyller 17)
  • Ledsager-Foresatt (til hovedmedlem senior eller junior)
  • Pensjonistmedlem (fra det år alminnelig pensjonsalder starter)

OBS: SKAL MAN HA FØRERLISENS TILKNYTTET NORGES BILSPORTFORBUND MÅ MAN INNEHA ET JUNIOR ELLER SENIORMEDLEMSKAP. LEDSAGER – FORESATT MEDLEMSKAP ER DA IKKE GODKJENT. Dette gjelder ikke om man kun er ledsager. Da kan man ha Ledsager – Foresatt medlemskap som tidligere.

KRAV OM FORESATT
Har man barn (juniorfører) under 16 år som utøver gren tilknyttet Norges Motorsportforbund, må man som foresatt inneha et medlemskap som ledsager. Dette kan løses ved å meldes seg inn som Ledsager- Foresatt (et medlemskap som innehar alle de rettigheter et junior el senior medlemskap har. Man kan også kjøre på dette medlemskapet). Se https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/01/NKR-2021.pdf

Har man barn (juniorfører) under 18 år som utøver Formel K (Kart) må man som foresatt inneha medlemskap som ledsager i klubb tilknyttet NBF. Se lovverk på bilsport.no.

Har man barn (juniorfører) som kjører bilcross jr må man som foresatt være medlem i klubb tilknyttet NBF. Foresatt skal være tilstede under konkurranser og trening. Se lovverk på bilsport.no

MEDLEMSKAP - INFO

 De anbefalte satsene fra NMK sentralt er i ny Landsmøteperiode er kr 600,- for senior og 400,- for de ytterligere medlemskap Ledsager- foresatt, junior og pensjonist. (Enkelte klubber har vedtatt andre satser enn dette i sine årsmøter).

Enkeltmedlemmer tilsluttet NMKs klubber skal registreres av NMK administrasjon i et sentralt medlemsregister for hele landet. Medlemsregisteret administreres av NMK sentralt og klubbene benytter styreweb for benyttelse av egen administrasjon. Det er kun medlemmer som er registrert sentralt som anses som NMK medlemmer og som kan benytte seg av medlemsfordeler.

Nye medlemmer som tegnes etter 01.09 betaler halv kontingent ut året (Dette gjelder ikke medlemmer som allerede er registrert i NMKs medlemsregister. Allerede medlem med medlemsnummer og utfakturert for inneværende år kan ikke benytte dette. Medlemskap må da betales i sin helhet )

Livsvarige medlemmer er de som det er betalt en engangsavgift for av egen klubb. Disse betaler ikke medlemskap pr år.

Som Ledsager – Foresatt kan opptas mot ektefelle/samboer og barn.  Et Ledsager – Foresatt medlemskap er knyttet til et senior- eller juniormedlemskap og er først gyldig når dette medlemskapet er betalt. Et Ledsager – Foresatt medlemskap har ellers samme rettigheter som alminnelige medlemmer på klubbnivå.

Pensjonister betaler samme kontingent som juniorer, fra den til enhver tid gjeldende pensjonsalder.

(Dersom du ER eller HAR VÆRT medlem de tre siste årene skal du IKKE benytte innmeldingsskjema, men ta kontakt med NMK kontoret på e-post.)

VERV I NMK ORGANISASJONEN
Skal man være stemmeberettiget i NMK klubb må man være betalende medlem av klubben.
Man kan ikke sitte i styreverv eller andre verv i NMK organisasjonen hvis man ikke er medlem av NMK

MELD DEG INN SOM MEDLEM HER