Årlig teknisk kontroll av bilcross/rallycross/rally bil

Vi har to godkjente årskontrollanter (TKCÅ-lisens). Knut Ole Skredderberget og Knut Ole Gaptjern. Det er maks to godkjente pr klubb. Dette for å få bedre kontroll på bilene

Vedr årskontroll Rallybil. Kontakt Kjell Kletthagen 90074028